Όροι αγοράς κυνηγετικών όπλων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1,6,8 ΤΟΥ Ν.2168/1993 {ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα , πυρομαχικά , εκρηκτικές υλες , εμπρηστικούς  μηχανισμούς και άλλες διατάξεις } ως τροποποιήθηκε με άρθρο 9 Νν3169/2003(ΦΕΚ 189 –τ.Α’)